Bir Söz Helak Eder Mi?

5bd2ba1c3837bda67392d31e305a47f2

İnsan diliyle kazanır, kaybeder. Her cümlesine , konuşmasına dikkat etmeli. Gıybet, yalan, iftira, boş ve kötü söz, laf olsun diye konuşmaktan sakınmalı. Hz. Ebubekir(ra) dilini tutar, şöyle dermiş:

‘’ bana kaybettiren hep sensin. Bütün uğradıklarıma senden ötürü uğradım.’’

Şibli Hazretleri anlatıyor:

‘’ Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri vefat ettikten sonra onu rüyada görüp sordum; Allah sana nasıl muamele etti? Şöyle cevap verdi: ‘Rabbim beni bağışladı. Sadece bir sözümden dolayı beni kınadı. Bir seferinde ‘Ya Rabbi! Yeryüzünün yağmura ihtiyacı var!’ demiştim. İşte bu sözümden dolayı Allah bana sordu:

‘Her şeyin gerçeğini, neyin ve kimin nelere muhtaç olduğunu ben bilip dururken sen mi hangi yerin neye muhtaç olduğunu söylüyorsun? Kulun vazifesi rabbinin takdirini kabul edip buna itaat etmesidir. Ey Cüneyd kullandığın söz seni helak edebilir!’’

Bir söz! Her gün söylediğimiz binlerce sözden sadece bir söz. Önemsemediğimiz bir yalan, iftira, isyan, itiraz, dedikodu, şaka, gıybet… Küçük görünebilir ama Allah korusun bütün sevaplarımızı yok edebilir!

Bu haftanın kıssası Genç Beyin dergisinin 126. sayısından alınmıştır.