Bir Yetim Okutmaya

bir_yetim_okutmaya

Sultan IV. Murad Han’ın damadı Melek Ahmed Paşa’nın her sene tekrarladığı bir adeti vardı. Konaklarındaki fazla eşyayı Ramazan ayında haraç-mezat satarlardı.
Bu mezadın iştirakçileri de özel insanlardı. Belirlenen gün geldiğinde herkes toplanır ve münadi Mezatçı bağırırdı:

‘’bir altın kaplama sahan!…haydi bir altın kaplama sahan.. yok mu talibi?

Oradakiler, ‘’kaça? Kaça…’’ diye merakla sorarlar.

Mezatçı:

‘’benden iki yetim.’’

‘’ben buna üç yetim okuturum..’’

Mezatçı:

‘’üç yetim okutmaya satıyorum, satıyorum, saaattım! Der ve altın kaplama sahan , üç yetimi okutmak karşılığında satılırdı.. münadi ardından başka bir eşya için:

‘’ bir murassa kılıç, beş yetim okutmaya satıyorum..’’ diye yeni bir artırmayı açar ve en çok yetimi kim okutmaya talip olursa o eşya da ona verilirdi.

Kaynak: zafer dergisi/ haziran 2015