Akıl Nedir?

Büyük alim cafer-i Sadık, Numan adındaki bir talebesine sordu:
Akıl nedir?
Numan şöyle cevap verdi:
”İyi ile kötüyü birbirinden ayıran şeydir.”
Cafer-i Sadık, bu cevabı yetersiz buldu ve:
”Bu kadarını atlar da yapabilir. At, yanına yaklaşanın; ona ot mu getirdiğini, yoksa kırbaç mı vuracağını anlar..”
Numan: ”Öyleyse siz söyleyin Akıl nedir? ” Dedi.
Cafer-i Sadık şöyle buyurdu:
”Akıl, iki önemli iyi şey bir arada karşına çıktığında,hangisinin daha iyi olduğunu ayırabilmektir.”
Hocasından bu hakikatli dersi alan Numan adındaki bu talebe İmam-ı Azam Ebu Hanife’dir.”
Kaynak: Şark İslam Klasiklerinden- zafer dergisi Temmuz 2010 sayısı