Emir Sultan ve Bursa

Bursa, Osmanlı’dan günümüze kadar gelmiş tarihi ve manevi hazinelerden biri gibi gelir bana hep. Gitmesini, gezmesini hatta gittim mi güzel güzel yemesini ayrı ayrı çok sevmişimdir. Sosyal medyada bu aralar sık sık Bursa’ya gidenleri ve özellikle Emir Sultan Türbesini ziyaret edenleri görünce de bu yazıyı kaleme almak geldi içimden.

Emir Sultan, Bursa ile özdeşmiş Padişah Yıldırım Bayezid’in da damadıdır aynı zamanda. Kızı Hundi Fatıma ile evlenmesini anlatan bir sürü rivayet vardır. Kimisinde Emir Sultan’ın rüyasında Peygamber Efendimizi gördüğü rivayet edilir kimisinde Hundi Fatıma’nın rüya gördüğü söylenir.

Ulu Cami ve Emir Sultan

Emir Sultan devrin en büyük alimlerinden biridir öyleki hem kayınpederi olan hem de zamanın padişahı YıldIrım Bayezid’in da akıl hocalarındandır. Bir rivayete göre Yıldırım Bayezid Niğbolu savaşından elde ettiği ganimetler ile Bursa’da bir mescid yaptırmak ister. Mimarların karar kıldığı bölge bugünde varlığını koruyan Bursa’nın simgesi olan Ulu Cami’nin yeridir. Ancak bir pürüz vardır.

Söz konusu arsa üzerinde evi, bahçesi olan kim varsa devlet adına satın alınılır. Mülk sahiplerine ev, bahçe ya da altın verilir. ancak sadece biri hariç. Yaşlı bir kadın padişahın ona sunduğu hiç bir teklife evet demez ve evini satmak istemez. Yıldırım Bayezid bu duruma çare aramak istese de kadılar da dahi olmak üzere herkes ”mal onundur ister satar ister satmaz” derler. Yıldırım Bayezid durumu damadı Emir Sultan’a da anlatır. Emir Sultan ise ona ”acele etme. Bir gece de neler değişir” der.

O gece yaşlı kadın rüyasında yaşlı kadın mahşer meydanını görür. Kalabalıkta korkunç bir azab endişesi vardır. Herkes şefaat için Peygamber Efendimiz’in(sav) yanına koşmaktadır. Kadıncağız da niyetlenir, ama bırakın yürümeye, kıpırdamaya mecâli yoktur. Ayakları vücudunu taşıyamaz, ıstırapla yerleri tırmalar. Elinden kaçan büyük fırsat içini yakar. Feryad figan ağlamaya başlar. İşte tam o sırada Emir Sultan’ı görür, “Herkes cennete gitti” der, “Ben bir başıma kaldım burada!” Mübarek o gönül ferahlatan tatlı sesiyle sorar, “Kurtulmak istiyor musun?” Kadın nefes nefese cevap verir: 
-Hiç istemez miyim? 
-Öyleyse Sultanımızı üzme! 

Rüyası üzerine kadın ertesi gün kendi rızasıyla gider evini satar hem de rivayete göre verilen altınlarıda bağışlar. Emir Sultan hakkında daha birçok rivayet vardır onlardan biri de Bayezid’ın Timur’a esir düştüğü Ankara savaşına aittir. Rivayete göre bu savaşın çıkmaması için Emir Sultan Yıldırım Bayezid’e defalarca uyarıda bulunur.

Ben her zaman için ülkemizi yerin üstündekilerden çok altındakilerinin koruduğuna inanıyorum. Emir Sultan’da onlardan biri. Bilinen bilinmeyen daha nice evliyalar var bu topraklarda. Hangisinin türbesine ne zaman gidersen git insanlar ile dolu.

Bir de küçük dipnot: Küçükken hatırlıyorum türbelere gittiğimizde insanlar çaput bağlamaya çalışır türbe içine kağıt fırlatırlardı orada yatandan medet umarlardı. Şimdi ise çok şükür milletimiz de akıllandı artık türbelerde yatanların ruhuna Kur’an okuyor, duasını Allah’tan istiyor.

Kötülerin şerrinden, şeytanın vesvesesinden ve afetlerden sen hepimizi koru Ya Rabbim.

Daha önce yazdığım Bursa yazıları:

  1. Bursa’da Zaman
  2. Bursa’nın Ayasofyası Ulu Cami